Idea

Klub Filmowy 6+1 (7) działa w Szkole Podstawowej nr 61 w Bydgoszczy od 2017 roku pod kierunkiem p. Przemka Nowakowskiego i p. Sławka Sobolewskiego.

Celem działalności klubu jest przybliżenie uczniom tajników sztuki filmowej: prowadzenia i obsługi kamery, montażu, dobierania treści, tworzenia scenografii, operowania dźwiękiem i światłem itp, a także nagrywanie różnorodnych materiałów audiowizualnych, z udziałem młodzieży jako aktorów i dziennikarzy.