KF7 News

 

Audycja podsumowująca najważniejsze wydarzenia w danym kwartale w SP nr 61 w Bydgoszczy.

Pierwsze nagranie, z 6 grudnia 2017, dotyczyć będzie wydarzeń z września, października i listopada b.r.

Kolejne odcinki KF7 News powstaną w połowie lutego 2018 i maja 2018.

Koordynacja projektu: Sławomir Sobolewski

Reklamy